Drøbak strøm og sjøbad

Bildene vi viser denne gang fra Verneforeningens fotoutstillingen ”Drøbak i 100” , er fra Badeparken. Oversiktsbildet viser både det gamle damebadet og herrebadet. Et flott anlegg som det i dag bare er rester igjen av.

Fra midten av 1800-tallet ble det ”mote” med helsebringende sjøbad og terapeutiske bad. Med sveitserstilen kom lys, luft og helse i fokus og vi vet fra historien at mange (velstående) nordmenn reiste til Tyskland for legende bad i forbindelse med sykdom.

Til Norge kom sjø og strømbadene på slutten av 1800-tallet. Mange bad ble bygget rundt oss, bl.a. Hankø Bad, Filtvedt Bad, Ingerstrand Bad og Drøbak fikk sitt ”Drøbak strøm og sjøbad” i 1900 i Badeparken. I 1902 sto Drøbaks Varmbad ferdig med tilbud om alle slags bad mot reumatiske lidelser og dampbad med massasje.

Den første utbyggingen lå mot syd som en U rundt bassenget med trappene, og ble brukt av begge kjønn: ”Herretid” om morgen og ettermiddagen og ”dametid” midt på dagen. Periodene ble markert med flagg, henholdsvis blått og hvitt.

I 1927 ble badeanlegget utvidet nordover og man fikk adskilte damebad og herrebad. Herrebadet ble i den nyeste delen mot nord.

Badeanleggene ble bygget av Byggmester Kristian Brun og hans menn.

I ”Prospektus over Drøbak Bad” heter det:

”Drøbak strøm og sjøbad er bygget i 1900, senere utvidet i 1927, så det nu gir rikelig plass for damer og herrer, samt barn. Den sterke strøm og den milde fjordvind (solgangsvind) i Drøbak fjorden, gir et fortrinlig friskt, samtidig varmt vann ca. 18-20 grader. Badene er velstelte og godt vedlikeholdt, sandbunden renskes og påfylles sand hvert år. Begge sjøbadene er forsynt med springbretter i 2 etasjer, og flåter er utlagt som hvileplasser. Redningsmateriel og svømmedygtig personale alltid til stede.”

Ved damebadets nordvegg var det laget en meget solid skjerm mot Herrebadet, slik at innsyn skulle hindres, men på vannet utenfor badeanleggene lå badeflåter som var til stor bekymring for moralens vokter som skrev i lokalavisen: Hva hjelper det å skille folk i Dame- og Herrebad når de badene ganske skamløst kan møtes og se hverandre ute på flåtene?

Badeanleggene holdt seg nogenlunde inntakt til etter krigen, da damebadet og deler av herrebadet ble revet. Noen rester av herrebadet står fremdeles igjen. Tidlig i 1950 årene ble Drøbaks Varmbad nedlagt for godt, og Ingeborg Lane (Drangsholt) startet opp Drøbak Dukkefabrikk i 1956.Dukkefabrikken holdt på til 1976. De siste årene med Karl Randin som eier. Deretter hadde kunstneren Kåre Øien atelier i 2. etg i mange år, inntil Verneforeningen startet oppussingen av huset omkring 1990. I dag fungerer huset som kulturhus i samarbeid mellom Frogn Kommune, Verneforeningen og Kunstforeningen.

30.01 2006, Per- Willy Færgestad