Badeparken med Parrsletta 1930

Parrsletta

De to bildene viser området nord for Varmbadet, henholdsvis i 1930 og i dag.

På det eldste fotografiet ser vi de små sommerhusene eller la oss kalle det badehusene som Frk Holstads Pensjonat lot bygge for utleie til badegjester. Lenger bort finner vi «Skvulpen» som Søren A. Parr fikk bygget som bolig for sine arbeidere. Den ble bygget delvis på brokar ute i vannet, slik at han fikk bedre plass til de store ishusene inne på Parrsletta. Ishusene er forlengst revet, mens ”Skvulpen” var i bruk som sosial nødbolig helt frem til nyttårsaften i 1959, da bygningen brant ned.

Frem til 1956 var den store eiendommen i privat eie. Kobbel og frue drev her en liten restaurant samt leiet ut badehusene. Men da kommunen ikke ville innvilge skjenkerett, gikk det hele i stå, og eiendommen ble lagt ut på salg. Kommunen hadde imidlertid forkjøpsrett og gjorde et kjempekupp da de fikk kjøpt den for «bare» 265.000 kroner. Eiendommen utgjorde 12.522 m2 med 321 meter løpende strandlinje!

For all fremtid sikret dermed kommunen seg et friluftsområde som strekker seg fra Ringeplan i nord til Biologen i syd.

I dag er Parrsletta og Parrstranda blitt et yndet friluftsområde utstyrt med stupetårn, flåte og en gressplen topp egnet for alle solbadende og med siste nytt: Sandvolleybane. Og rett utenfor spretter fisken!

Av Per-Willy Færgestad