Brudesteinen ved Håøya

Litt nord for Trondstad på østsiden av Håøya står det en stein rett opp og ned i vannet. Dette er Brudestein eller Brurestein som vi sier i Drøbak. Denne har vært et kjent sjømerke gjennom alle tider. I sjøkartene er den også avmerket. Hvordan denne ble hetende det er knyttet til et gammelt eventyr.

Videre til innlegget