Den 9.9.20 fikk vi følgende melding fra U3A:

Nå nærmer vi oss tidspunktet for den planlagte oppstart av høstprogrammene for U3A og U3A/Kunstgruppen. Dessverre har utviklingen i Coronasituasjonen ikke vært slik vi håpet og trodde da programmene ble fastsatt før sommerferien. Mandag 24.08 var styret representert på et møte i kommunen hvor kultursektoren ble oppdatert på smittesituasjonen og smittevernreglene. Tirsdag 25.08 avholdt vi styremøte hvor vi drøftet hvorvidt høstprogrammene kunne igangsettes eller måtte avlyses.

Vi beklager meget sterkt å måtte avlyse høstens møter for både U3A og U3A/Kunstgruppen. Unntatt fra dette er Vandreturene 3. og 10. september i regi av Kunstgruppen, som altså går som planlagt.

Grunnlaget for beslutningen om avlysning er i hovedsak følgende:

• Smittefaren er fortsatt ikke ubetydelig. Vi utgjør en sårbar gruppe.

• Tross vedtatt flytting til andre lokaler for å lette gjennomføringen av møtene, U3A til SMIA og Kulturgruppen til Sjøstjernen, og tross kommunens bestrebelser på å komme oss i møte, er smittevernreglene så inngripende og begrensende at vi finner det meget vanskelig å gjennomføre møtene i praksis.

• Med alle dagens begrensninger finner vi det helt umulig å gjennomføre møtene med et innhold og på en måte som vi opplever at våre medlemmer ønsker, og som styret selv ønsker å levere.

Vi finner altså igjen å måtte bite i det meget sure eplet, og avlyse på nytt. Vi må simpelthen fortsatt avvente utviklingen.

Thor Stein Mogen