Årsmøtet 2021 vil bli avholdt 2. juni. Sted annonseres senere.