Drøbak gamle prestegård

Follo Museum ligger på en del av det som en gang var gården Seiersten. Gården var trolig fra vikingtiden. Den hadde en fin beliggenhet sørvest for Søndre Belsjø. Husene lå på høyden ved den gamle hovedveien fra sjøen, nærmere en halv kilometer nord for dagens ungdomsskole på Seiersten. En vakker bjerkelund førte opp til hovedbygningen på gården.

Videre til innlegget

Drøbaks egen maler – 8

På bildet til venstre er motivet en lærevillig felespiller som sitter og lytter intenst etter musikken fra en foss. Han har satt seg helt ytterst på kanten. Nede i fossen står et mystisk, gammelt naturvesen. Noen vil si at det er nøkken, men det er vel mer korrekt å si at det er fossegrimen. Han kan være villig til å lære menneskene å spille fele, men da vil han som regel ha noe tilbake. Det heter seg at fossegrimen hadde lært Myllarguten å spille fele mot at han satte sjelen sin i pant.

Videre til innlegget