Skanckegården

På 1860-tallet hadde Martin Skancke sluttet som kontorsjef hos kjøpmann Graah i Kristiania og startet forretning i Drøbak sammen medsin bror Johan. Broren bodde da i Drøbak, hvor han en tid hadde vært handelsbetjent hos kjøpmann Herføl. Sammen etablerte de en velassortert skipsprovisjonsforretning med tanke på de mange seilskuter som hadde tilknytning til Drøbak

Videre til innlegget

De drøye bakkene

Drøbak er forholdsvis ung av alder. Riktignok var det et tingsted på Husvik på 1200-tallet. Her kunne «frie menn» i området rundt Folden – den nåværende Oslofjorden – samles og diskutere saker av almen interesse, som for eksempel rettstvister og krigshandlinger. Fra fjern og nær i vår del av landet kom ting mennene seilende eller roende, og i bukta innenfor Husvikholmen var det en ypperlig havn.

Videre til innlegget

Gylteholmen

Ved innløpet til Hallangspollen ligger Gylteholmen, nærmest som en skjerm for den innenforliggende Pollen. Et meget smalt sund skiller Holmen fra fastlandet Gylte. På lavvann kan man vasse over – på høyvann kan man komme gjennom sundet med en kano eller kajakk eller stake seg frem med en pram. Så vidt vi vet er det aldri blitt gjort noe forsøk på å legge en enkel bro eller en klopp over til Holmen, eller fylle sundet igjen. Derimot er det lagt noen stener på bunnen, slik at det blir lettere å vasse over.

Videre til innlegget

Dyrløkke

I dag passerer tusenvis av biler dette viktige veikrysset. Det er hverken dyr eller løkker å se, men Golfbanens grønne og vakre område ligger like ved. I gamle dager syntes Drøbaksfolk at Dyrløkke lå langt ute på landet. I dag synes krysset så nær Drøbak at man til og med kaller supermarkedet der oppe for DRØBAK CITY. På det flyfoto vi gjengir, ser vi i krysset bl.a. den brede veien som går til Ås.

Videre til innlegget

Sildefabrikken i Båthavna

Inntil 1912 hadde ikke Drøbak elektrisitet – hverken for befolkningen, skolene eller industrien. Man måtte ta til takke med stearinlys, oljelamper eller aggregater. I flere år hadde kommunen diskutert muligheten for å anlegge et elektrisitetsverk. Og endelig i 1912 sto E-verket ferdig i et flott bygg i Båthavna, mellom Biologen og Tamburbakken. Da ble det jubel i Drøbak.

Videre til innlegget