Påskjønnelser og plaketter

Foreningen fant tidlig ut at den ville arbeide for øket forståelse og innsikt i verdien av å ta vare på byens bygninger. I de første årene fra 1975 delte foreningen ut påskjønnelse, i form av brev til huseiere, som spesielt utmerket seg med svært godt vedlikehold og/eller restaurering av sine hus innenfor vernesonen. De første bronseplakettene til å feste på husets fasade ble delt ut i 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter.

Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.

En frittstående “plakett-komite” er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i betraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats. IO statuettene for prisen heter det: «Plakett kan gis innenfor følgende kategorier
· Nybygg
· Tilbakeføring til opprinnelig utforming
· Tilbygg og/ eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg
· Godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse».

Les mer om alle plakettvinnere

Denne plaketten utdeles på årsmøtet og gjelder for året som har gått og ser slik ut:

Verneplakken