Verneforeningens plakett for 2018

Verneforeningen skal på årsmøtet i mars 2019 dele ut plakett til eieren av bygning eller anlegg innenfor den såkalte vernesonen Gamle Drøbak. Plaketten deles ut til eier av nybygg eller for vedlikehold, revitalisering eller restaurering av eldre hus og anlegg som er gjennomført innenfor de tre siste år og er med på å styrke Drøbak sitt særpreg.

For nærmere informasjon se www.verneforeningen.no

Forslag til kandidater med begrunnelse må være mottatt av Verneforeningen senest torsdag 15. november 2018.  Sendes: Verneforeningen Gamle Drøbak, Lindtruppbakken 16, 1440 Drøbak eller

E-post: post@verneforeningen.no.