TRÆRNE PÅ KIRKEGÅRDEN

Arborist Arborkonsult mente at 2 trær/treklynger MÅTTE tas på kirkegården på grunn av akkut fare for publikum. 8 trær/treklynger stod på deres liste der felling var et ALTERNATIV. Kirkeverge Per Ørjan Aaslid tok allikevel over 30 av 64 trær/treklynger. De aller fleste store gamle trær som kunne stått i 100 år til, med skjøtsel – som arboristen anbefalte. I tillegg til et ukjent antall umerkede trær. Kan man bare felle trær for eget forgodtbefinnende i Drøbak? På kirkens grunn? Vår felles grunn?

Det er verd å notere seg at en måned etter denne allarmerende rapporten ble Drøbak og kirgården rammet av den sterkeste stormen i manns minne. Ressultat? Ingen ting ble skadet eller brakk av disse livsfarlige trærne!