Kurs, Akershus bygningsvernsenter:

SOS for huseiere!


Har du et gammelt hus som trenger istandsetting og vedlikehold?

Torsdag 16. november, kl. 18-21.00. Waldermarhøyveien 13, 1400 Ski.


Lurer du på hvor du skal begynne og hvem du kan søke råd hos? Hva kan du gjøre selv, og
hva bør du overlate til håndverkere? Trenger du råd om isolering eller andre Enøk- tiltak før
vinteren setter inn for alvor? Kanskje er det tilskuddsordninger du kan søke på.
Eller er du generelt bare interessert i verneverdige hus?

Da er dette kurset for deg!

Påmelding skjer via vår hjemmeside: mia.no/akershusbygningsvernsenter