Den nye byantikvaren, Liv Lund Nygård, er å treffe på bibilioteket hver tirsdag klokken 12-15 for å gi råd om verneverdig bebyggelse og byggesaker i verneområdet. Dette gjelder foreløpig frem til sommerferien.