Verneforeningen avholder medlemsmøte 8. juni kl 18.00. på HOSPITALET. Styret vil legge frem foreningens foreløpige syn på forslaget til ny «verneplan» for Gamle Drøbak. Vi håper på en stor diskusjon for å kunne fremme en best mulig uttalelse innen fristen 15. juni!  MØT OPP!