PLAKETTKOMITEEN

i Verneforeningen Gamle Drøbak

 

ber alle medlemmer komme med forslag til bygg eller anlegg innenfor vernesonen i Drøbak som de ønsker skal tildeles Verneforeningens plakett for 2016. Liste over bygg som allerede har fått plakett finnes på hjemmesiden www.verneforeningen.no.

Plaketten kan tildeles innenfor følgende kategorier:Handelshuset2

· Nybygg
· Tilbakeføring til opprinnelig utforming
· Tilbygg og/eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg
· Godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse

Plaketten vil bli utdelt på Verneforeningens årsmøte 15. mars 2017.

Forslag (gjerne med kort begrunnelse) sendes Styret INNEN ONSDAG 14. DESEMBER

Verneforeningen Gamle Drøbak,
Lindtruppbakken 16, 1440 Drøbak
Epost: post@verneforeningen.no

De som foreslår det bygg eller anlegg som Plakettkomiteen velger for 2016, vil få en av Verneforeningens bøker.