Alle medlemmer er hjertelig velkommen til Julemøte 6.12 kl 19.- på Hospitalet.’I tillegg til hyggelig bevertning i tradisjonelle former får vi besøk av Arborist Kenneth Thomassen som vil fortelle om planene fremover for Badeparken.  Dette kan bli svært interessant og hyggelig!