Kjære medlem

Godt nytt år!  Fjoråret ble et aktivt år for verneforeningen, hvor vi behandlet mange viktige enkeltsaker, i tillegg til at arbeidet med ny verneplan hadde førsteprioritert. Denne saken er som kjent ikke landet og vil fortsette i 2018.

Årsmøtet er berammet til onsdag 14. mars. På årsmøtet skal det deles ut plakett til eier av bygg eller anlegg innenfor antikvarisk spesialområde som ivaretar bygget/anlegget etter verneplanens intensjoner. Plakett kan gis innenfor kategoriene nybygg, tilbakeføring til opprinnelig utforming, tilbygg og/eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg, og godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse.

Vi ber om forslag på kandidater til årets verneplakett innen 20. januar til post@verneforeningen.no

Vennlig hilsen

Styret
VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK