De gamle stiene i Drøbak.

DE GAMLE STIENE. Historikk: På 80-tallet tok Torkildsbyen og Ullerud vel initiativ til en kartlegging av stier i Frogn kommune som nedsatte et utvalg til å se på saken: “Utvalget for registrering av stier og turveier i Frogn”. Arbeidet førte ikke til noe konkret. Verneforeningen foretok en kartlegging av stier i Drøbak og omegn. Dette […]

Videre til innlegget