Reinsdyrdrift på Håøya

Eksport av tømmer og annet skogsvirke var for to-tre hundre år siden en viktig næring for både Frogn og Drøbak. Dyktige redere, sjøfolk og forretningsmenn sto for driften og la grunnlaget for vekst og sysselsetting i bygd og by. Men iveren etter å gjøre det best mulig, førte også med seg at skogene i Frogn og nærliggende distrikter ble for sterkt utnyttet. Menigmann snakket om «rovhugst».

Videre til innlegget

Villa Parr 1

En attraksjon for vår by, skrev Akershus Amtstidende i en reportasje i 1920. Det samme kan vi si i dag - og nå gjelder det så vel den restaurerte bygningen som Parrsletta og Parr-stranda. En av de lykkeligste beslutninger Drøbak bystyre tok, var da man 1 1956 kjøpte hele Parr-eiendommen og la den ut som friareale - i direkte forlengelse av Badeparkcn. Og dermed sikret byen et av de vakreste friluftsområder langs Oslofjordcn - 321 meter strandlinje!

Videre til innlegget