Raskebekken – du gamle – du grå

l dag er det mange pensjonister i Drøbak som ikke vet hvor den rant, noen har knapt hørt om den. Men alle gamle urinnvånere har gjemt minnet om den i sitt hjerte. Ja, den kunne ha fått sin evigvarende vise i vårt distrikt, denne bekken. På samme måte som den udødelige «Akerselva, du gamle, du grå», skrevet av kjendisforfatteren av viser og lyst spill. Wilhelm Dybwad (l863~l950)

Videre til innlegget

Solgry

En av de verdige, gamle eiendommer vi har i Drøbak, er nettopp Drøbak gård. Gjennom tidene har den hatt andre navn: SKRIVERGÅRDEN etter sorenskriver Hans Peter Ellefsen, som kjøpte den av Niels Carlsens enke i 1819 og fra 1920, etter at Frelsesarmeen hadde kjøpt eiendommen, SOLGRY, som vel folk flest kaller den i dag.

Videre til innlegget

Storgrava

Navnet har god klang i Frognbygda, i hvert fall hos dem som har bodd her noen år. Storgrava starter som en liten grøt med litt vann i rett øst for Gíslerudåsen. Den går som et skjær gjennom jordene østover mot Bakker bro, hvor den stikker under veibroen og følger Osloveien frem til Horgen. Derfra tar vannet korteste veien ned til Årungen.

Videre til innlegget

Det forliste skip har fått nytt liv

Da Avholdslokalet i Lindtruppbakken ble revet (1979) for å gi bedre plass til biltrafikken, var det mange i Drøbak som fikk en nostalgisk tåre i øyekroken. Her forsvant et av Drøbaks «populære» møtelokaler. Stedet hvor så mange foreninger hadde sitt tilhold, først selvsagt Avholdsforeningen, men hvor der var høyt under taket for annen folkelig møtevirksomhet: Sang og musikkøvelser, skuespill, sketsjer og andre fremføringer.

Videre til innlegget

Fra seil til damp

Drøbak og Hvitsten var tidlig på 1800-tallet to små ladesteder som vesentlig var befolket med fiskere og sjøfolk. I tidligere tider hadde hollenderne kommet seilende hit med sine små koffer for å kjøpe tømmer og skåren trelast av bøndene på begge sider av fjorden – hvor det den gang var rikelig med skog. Hollenderne ble populære blant befolkningen, idet de brakte med seg varer og gjenstander som var fremmede og spennende for oss nordmenn.

Videre til innlegget