Plakett for 2008 – Lindtruppbakken 3/Tranga 22

”Misjonshuset” i Lindtruppbakken ble bygd i 1901 etter at boktrykker Thorbjørnsens hus brant ned. Det er en murbygning i 2 etasjer med fasader i blank tegl. Trekninger, som i utgangspunktet var umalte, skulle illudere huggenstein, er antagelig utført i Portlandsement. Tranga 22 er et saltakshus i panelt tømmer, antagelig bygd i 1787. Bygningens historie avspeiles gjennom diverse mindre tilbygg. Det er et lite svaitakshus fra Drøbaks storhetstid, med originalt vekselpanel pà en av ytterveggene. De største forandringer spores tilbake til ca. 1870 da loftet innredes, nytt inngangsparti oppføres og fasader får nytt sveitserpanel, foruten nye empirevinduer. I senere tid ble inngangen flyttet fordi steintrappen sperret for gaten.

Videre til innlegget

Plakett for 2006 – Havnebakken 5/Wilhelmsbakken 8

Eierne kjøpte Havnebakken 5 sommeren 2005. Samme høst startet arbeidet med å føre huset tilbake til dets opprinnelige utseende. Et fotografi tatt rundt 1900 som de fikk fra den gamle eieren, foto fra Verneforeningens arkiv samt gjenværende originale detaljer utgjorde grunnlaget for tilbakeføringen. Wilhelmsbakken 8, et hus som først kom inn i verneplanen for Drøbak i 2000. Bolighuset er preget av klassisisme. Det ble bygd av byggmester Torkildsen som bygde flere hus i samme område omkring 1820. Navnet Torkildsbyen stammer fra ham.

Videre til innlegget

Plakett for 2004 – Drøbak Mekk./Osloveien 30

VERNEPLAKETTEN FOR 2004 Gnr 86 Bnr 286, Osloveien 7, Eier: Svend Thorbjørnsen Eiendommen har hatt flere eiere gjennom årene: fra 1879: Smedmester Anton J.Christoffersen fra 1918: Maskinist Thorvald Thorgersen fra 1948: Rørleggermester Erik Thorbjørnsen fra 1991: Rørleggermester Svend Thorbjørnsen Bygningen var opprinnelig en enetasjes smie. Toppetasjen ble påbygd i år 1900. Alle eiere har drevet […]

Videre til innlegget

Plakett for 2003 – Damveien 11/Seimbakken 9

VERNEPLAKETTEN FOR 2003 TILDELES EIER AV DAMVEIEN 11 «DAMGARD» Arne Bødtker og Gunvor Hagerup kjøpte eiendommen i 1987. Av branntakstforretningen av 4. desember 1867 framgår det at eiendommen besto av tre bygninger. Hovedhus i en etasje m/innredet loft (egen leilighet), et bryggerhus og vedskur. Dette er de samme bygningene som er pâ eiendommen i dag. […]

Videre til innlegget

Plakett for 2002 – Carlsebakken 3

VERNEPLAKETTEN FOR 2002 TILDELES EIER AV CARLSEBAKKEN 3 Eiere av Carlsebakken 3 er Anton G. Johansen og Unni Tomter Johansen. Siden 1908 har eiendommen vært i samme families eie, og eiendommen bebos nå av 3., 4. og 5. generasjon. Bebyggelsen på eiendommen bestod opprinnelig av et bolighus og en sjøbod. I 1912 ble bygningene sammenbygd […]

Videre til innlegget

Plakett for 1999 – Kroketønna 10/Baybakken 2

VERNEPLAKETTEN 1999 tildeles Kroketønna 10, Eiere: Kari Aamodt og Erik Rinde Olsen. Boligeiendommen, som har vært i familiens eie siden 1876, har gjennomgått en tilnærmet fullstendig rehabilitering. Huset er i utgangspunktet antakelig fra begynnelsen av 1800- tallet, og har dannet utgangspunkt for en nennsom utvikling av eiendommen. Det nye takløftet er godt proporsjonert. Trapp og […]

Videre til innlegget