Adresseforvirring!

Adresseforvirring! Lenge hadde vår kjære «låve» adresse Osloveien 16. Så fikk vi tips om at noe var galt. Et detektivarbeid avslørte at riktig adresse var Lindtruppbakken 16! Forleden dag ble ny adresse «døpt» av formann Ivar Høivik og Klaus Bareksten. Stedet er det samme som før!

Videre til innlegget

Delius, Sinding & Gade

Delius, Sinding & Gade Verneforeningen får mange henvendelser. I bland også om ting vi ikke kan svare på. Dette mottok vi den 3/2. I håp om at våre medlemmer kan kaste lys over dette: «Hei i Venneforeningen for Gamle Drøbak! Jeg er forfatter, og skriver for tiden på den første boka på norsk om den […]

Videre til innlegget

Er det slik vi vil ha det?

Er det slik vi vil ha det? I februar i år sendte Verneforeningen Gamle Drøbak et brev til Riksantikvaren med kopi til Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Vi pekte på tre byggeprosjekter i Vernesonen i Drøbak, Fjellveien 12, Badehusgata 14 og Lehmannsbrygga, som var vedtatt av utvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune, […]

Videre til innlegget

Fredningen av Handelshuset

Fredningen av Handelshuset Det er utarbeidet en «dokumentasjon og byggnings- arkeologisk undersøkelse, som til fulle viser hvor mange «skatter» som ligger i dette huset. Vi tar et lite «klipp» for å vise noe av dette materialet. Først et kart som viser hvordan området så ut på 1800 tallet:           Så en […]

Videre til innlegget

Utalelse om Lemannsbrygga

Utalelse om Lemannsbrygga Drøbak 10. 08- 07 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling v/ siv. ark. H. Grevskott Larsen Pb.10. 1440 Drøbak Vedr. Forslag Bebyggelsesplan Lehmannsbrygga. Gnr. 86, bnr. 215 m.fl. Når det nå for tredje gang fremlegges forslag til utnyttelse av Lehmannsbrygga melder det seg 3 fundamentale spørsmål: 1. Må Drøbak finne seg i en […]

Videre til innlegget