I godt selskap

Fra Akershus Amtstidende for 12. juni 2015 sakset vi dette oppslaget i anledning av at Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale for sitt arbeid for Verneområdet i Gamle Drøbak fra Europas største Kulturminnevern organisasjon Europa Nostra. Vi takker og bukker, både for den hederlige omtalen og for å få en positiv artikkel (og leder) i Akershus Amtstidende!

Videre til innlegget

Fortetting!

Vi fant dette utklippet i Akershus Amtstidende onsdag 3/6. Da har altså utbyggingen startet. En utbygging Verneforeningen var kritisk til. Vi advarte mot høyden på huset som skal opp i “bakhagen” til det tidligere bakeriutsalget, nå værende Galleri Cafe Teskje.

Videre til innlegget

Kommunebrygga/Sjøtorget

Vi ser at det på Formannskapsmøtet 22/4, og senere Kommunestyremøte, er satt opp to saker som angår det som skal skje med bryggene på Sjøtorget og Kommunebrygga som begge er i en svært dårlig tilstand etter mange 10-år med manglende vedlikehold fra Frogn Kommunes side.

Videre til innlegget

Verneforeningens utalelse til revidert planprogram for ny «verneplan»

Verneforeningen Gamle Drøbak (Verneforeningen) er glad for at arbeidet med revisjon av den gjeldende reguleringsplan for «Antikvarisk spesialområde Drøbak» (Verneplanen) er kommet i gang igjen. Vi mener at dette er den viktigste plan for Drøbak helt siden Verneforeningen tok initiativet til den første verneplanen i 1974 . Revisjonen er helt avgjørende for om sentrum i en av de viktigste trebyene i Oslofjordsområdet blir bevart og utviklet videre.

Videre til innlegget

Skjøtselsplan for Badeparken

Verneforeningen har fått planen til uttalelse og har vært på befaring med arkitekt og representanter fra kommunen. Vi er selvsagt meget positive til selve planen og glade over omfang og det meste av tiltakene. Vi synes at planen er meget godt gjennomarbeidet og ønsker å understreke viktigheten av at det nå vises politisk vilje til å vedta de nødvendige budsjetter for å gjennomføre planen for kommunens tusenårssted og det mest populære friområdet i kommunen.

Videre til innlegget

En tragedie for Drøbak

13.juli 2011 skrev Terje Johansen fra Venstre i AMTA artikkelen «En tragedie for Drøbak» etter at H, AP, FRP og Pensjonistpartiet hadde vedtatt Olav Thons private reguleringsforslag med to boligblokker med til sammen 14 leiligheter, et frittliggende forretningsbygg og et garasjeanlegg på Drøbaks fineste sjøtomt på Lehmannsbrygga.

Videre til innlegget