Enquête-sammendrag og forsøk på en konklusjon

Verneforeningen ønsket å få svar på hvor de politiske partiene i Frogn står med hensyn til vern av Gamle Drøbak. Vi stilte partiene tre spørsmål, og alle partiene, bortsett fra Pensjonistpartiet og Frp, var velvillige og tok seg tid til å svare. Vi har laget et sammendrag og forsøkt å konkludere hvilke partier som ivaretar verneinteressene i Drøbak best. (Vi beklager at forsinkelser har medført at dette kommer inn først etter valget, men tar det med for helhetens skyld. Tore E.)

Videre til innlegget

Verneforeningens Valg-Enquête – MdG

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.Vi har derfor bedt ordførerkandidatene/lederne i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag presenterer vi Miljøpartiet De Grønnes svar på enquêten, v deres styreleder Linda Byström.

Videre til innlegget

Verneforeningens Valg-Enquête-SV

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget. Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag er det Sosialistisk Venstreparti, og deres ordførerkandidat Sylvi Ofstad Samstag, som svarer.

Videre til innlegget

Apotekhagen i ny drakt?

Som mange har lagt merke til har motorsagene brummet i Drøbak sentrum i det siste. Det er kratt og småtrær på den delen av Apotekhagen som var eid av Kirkelig fellesråd som er blitt fjernet etter at Arne Wessel-Berg har kjøpt tilbake denne tomta og satt i gang opprydningen.

Videre til innlegget

Bekymringsmelding!

Ovennevnte eiendommer står tomme og forfaller, og Verneforeningen gamle Drøbak ønsker å inngi bekymringsmelding, både hva gjelder evnen til å overholde reglene om boplikt for disse bygningene, og den alvorlige grad av forfall som tillates uten at eier ansvarliggjøres. Vi viser til våre brev av 17.09.12 vedrørende Tranga 8, 20.08.13 (purret 13.03.15) vedrørende Lehmannshuset, og generelt boplikten. Vi har ikke fått noen svar eller kommentar til noen av våre henvendelser. I forbindelse med Tranga 8, vil vi også melde vår bekymring om selve stien, Tranga.

Videre til innlegget