Fra Folkemøtet om ny verneplan!

Jostein Øverby, tidligere plansjef i Frogn kommune (1996 til 2003), presenterte seg og sin historie i Drøbak. Hans referanse er verneplanen som ble revidert rundt år 2000. Han applauderte Verneforeningens ønske om å ville kalle nåværende revidering for verneplan, og ikke områdereguleringsplan for Drøbak. Hva man kaller ting er også viktig.

Videre til innlegget

Revidert verneplan på ville veier

Etter initiativ fra Verneforeningen ble vedtak fattet om revisjon av Verneplanen den 19.11.2012 av MPB (Miljø, Plan og Bygg). Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av MPB den 13.03.2013. I et møte i MPB så sent som den 20.10.2014 ble det vedtatt et endret mandat: Det ble tatt inn et punkt om å «kartlegge konkrete områder for byutvikling/endring».

Videre til innlegget

Enquête-sammendrag og forsøk på en konklusjon

Verneforeningen ønsket å få svar på hvor de politiske partiene i Frogn står med hensyn til vern av Gamle Drøbak. Vi stilte partiene tre spørsmål, og alle partiene, bortsett fra Pensjonistpartiet og Frp, var velvillige og tok seg tid til å svare. Vi har laget et sammendrag og forsøkt å konkludere hvilke partier som ivaretar verneinteressene i Drøbak best. (Vi beklager at forsinkelser har medført at dette kommer inn først etter valget, men tar det med for helhetens skyld. Tore E.)

Videre til innlegget

Verneforeningens Valg-Enquête – MdG

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.Vi har derfor bedt ordførerkandidatene/lederne i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag presenterer vi Miljøpartiet De Grønnes svar på enquêten, v deres styreleder Linda Byström.

Videre til innlegget

Verneforeningens Valg-Enquête-SV

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget. Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag er det Sosialistisk Venstreparti, og deres ordførerkandidat Sylvi Ofstad Samstag, som svarer.

Videre til innlegget