Områderegulering Gamle Drøbak – 1.gangs behandling

Generelt. Vi mener at planforslaget gir et godt bilde av de problemer og muligheter Drøbak sentrum. Planen har et moderat ambisjonsnivå og bygger i stor grad på eksisterende bystruktur og bymiljø, og omfatter ingen større byplangrep, signalbygg. e.l. Det er imidlertid spørsmål om ny trafikkplan, parkeringsutredning m.m. som ikke er vurdert i planen, som kan endre dette.

Videre til innlegget

Planforslag skjøtselsplan Badeparken. Innspill fra Verneforeningen

SKJØTSELS/VEDLIKEHOLDSPLAN BADEPARKEN Verneforeningen har fått planutkastet til uttalelse, og takker administrasjonen for en grundig og oversiktlig plan. Vi har imidlertid noen bemerkninger til enkelte av punktene, både hva gjelder innhold og fokus. I planutkastet fra Frogn kommune er understreket at Drøbak sentrum (også Badeparken) inngår i Riksantikvarens NB! Register. DIVE-analysen gjort for Verneområdet inklusive Badeparken sier at området ikke har noen endringskapasitet, og tåler svært få endringer før særpreget går tapt.

Videre til innlegget

Hyggelig melding!

Forleden fikk Verneforeningen følgende hyggelige brev: "Til styret i Verneforeningen Gamle Drøbak Vi hadde styremøte på torsdag i vår forening og vil på denne måten takke dere alle for et instruktivt, hyggelig og lærerikt arrangement. Vi var imponert over hvor gjennomarbeidet opplegg dere ga oss..

Videre til innlegget

Drøbak Kirke – rullestoladkomst 2

Det dreier seg om rammesøknad om inngrep i inngangspartiet og avkutting av kirkedør-bladene for å få til en brukelig handikap-adkomst. Vi finner ingen grunn til å gå inn på en diskusjon av nødvendigheten av dette, og forslaget til gjennomføring av tiltaket, siden Riksantikvaren og andre berørte parter ser ut til på forhånd å ha godkjent tiltaket. Det er her grunn til å bemerke at det hadde hjulpet oss mye i våre vurderinger om Frogn Kommune hadde tatt seg bryderiet med å sende oss hva de forskjellige faktisk har uttalt.

Videre til innlegget

Europa Nostra i Drøbak!

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra i juni i fjor for sitt arbeid med å ta vare på Gamle Drøbak, og torsdag 18. august var 15 representanter fra organisasjonen på besøk i Drøbak. Besøket startet på Bygningsvernsenteret ved Follo Museum, hvor deltakerne fikk en orientering om virksomheten av daglig leder Per-Willy Færgestad. Deretter var det en vandring i byen under ledelse av Ivar Høivik fra verneforeningen. Besøket ble avsluttet med et lett måltid nede i byen.

Videre til innlegget

Drøbak kirke – Kirkegaten 18 – rullestoladkomst

Verneforeningen Gamle Drøbak har som kjent “nabostatus” i alle byggesaker som angår “Verneområdet” i Gamle Drøbak By. Vi så i 2014 og 2015 noen små meldinger i “Amta” om forslag til rullestoladkomst til Drøbak Kirke og var noe undrene over at vi ikke fikk noe varsel fra Frogn Kommune om planene. Siden vi ikke fikk noe trodde vi at disse planene var lagt vekk, men ved en tilfeldighet fant vi i kommunens postliste for 27.mai 2016 følgende melding fra Riksantikvaren:

Videre til innlegget

Hamborghuset – «Kommunens tilsynsplikt…» 2

Stort informasjonsbehov om fakta i plan – og byggesaker Christian Ingolfsrud / Avdelingsleder byggesak og Liv Lund Nygaard / Byantikvar Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov blant innbyggerne i Frogn når det gjelder både byggesaker og plansaker som pågår i kommunen. Når det gjelder reaksjoner på tilbakeføringen av Badehusgata 29, så vil vi i byggesaksavdelingen si at vår vurdering er at resultatet her er et eksempel til etterfølgelse. Når det gjelder prosessen er denne dokumentert i kommunens arkiver.

Videre til innlegget

Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen!

Forleden dag kom en mail fra Jan-Kåre Øien, vår allestedsnærværende Drøbalskunstner og mangeårige medlem i Verneforeningen. Den lyder: "Hei Tore. Vel overstått 17.mai. Her er talen som Cesilie Tanderø holdt ved Niels Carlsens byste i badeparken. Hun har gitt tillatelse til at Verneforeningen kan legge den inn på sin hjemmeside! Den var svært god og aktuell! Vennlig hilsen J.Kåre".

Videre til innlegget