Europa Nostra i Drøbak!

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra i juni i fjor for sitt arbeid med å ta vare på Gamle Drøbak, og torsdag 18. august var 15 representanter fra organisasjonen på besøk i Drøbak. Besøket startet på Bygningsvernsenteret ved Follo Museum, hvor deltakerne fikk en orientering om virksomheten av daglig leder Per-Willy Færgestad. Deretter var det en vandring i byen under ledelse av Ivar Høivik fra verneforeningen. Besøket ble avsluttet med et lett måltid nede i byen.

Videre til innlegget

Drøbak kirke – Kirkegaten 18 – rullestoladkomst

Verneforeningen Gamle Drøbak har som kjent “nabostatus” i alle byggesaker som angår “Verneområdet” i Gamle Drøbak By. Vi så i 2014 og 2015 noen små meldinger i “Amta” om forslag til rullestoladkomst til Drøbak Kirke og var noe undrene over at vi ikke fikk noe varsel fra Frogn Kommune om planene. Siden vi ikke fikk noe trodde vi at disse planene var lagt vekk, men ved en tilfeldighet fant vi i kommunens postliste for 27.mai 2016 følgende melding fra Riksantikvaren:

Videre til innlegget

Hamborghuset – «Kommunens tilsynsplikt…» 2

Stort informasjonsbehov om fakta i plan – og byggesaker Christian Ingolfsrud / Avdelingsleder byggesak og Liv Lund Nygaard / Byantikvar Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov blant innbyggerne i Frogn når det gjelder både byggesaker og plansaker som pågår i kommunen. Når det gjelder reaksjoner på tilbakeføringen av Badehusgata 29, så vil vi i byggesaksavdelingen si at vår vurdering er at resultatet her er et eksempel til etterfølgelse. Når det gjelder prosessen er denne dokumentert i kommunens arkiver.

Videre til innlegget

Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen!

Forleden dag kom en mail fra Jan-Kåre Øien, vår allestedsnærværende Drøbalskunstner og mangeårige medlem i Verneforeningen. Den lyder: "Hei Tore. Vel overstått 17.mai. Her er talen som Cesilie Tanderø holdt ved Niels Carlsens byste i badeparken. Hun har gitt tillatelse til at Verneforeningen kan legge den inn på sin hjemmeside! Den var svært god og aktuell! Vennlig hilsen J.Kåre".

Videre til innlegget

Fra Folkemøtet om ny verneplan!

Jostein Øverby, tidligere plansjef i Frogn kommune (1996 til 2003), presenterte seg og sin historie i Drøbak. Hans referanse er verneplanen som ble revidert rundt år 2000. Han applauderte Verneforeningens ønske om å ville kalle nåværende revidering for verneplan, og ikke områdereguleringsplan for Drøbak. Hva man kaller ting er også viktig.

Videre til innlegget

Revidert verneplan på ville veier

Etter initiativ fra Verneforeningen ble vedtak fattet om revisjon av Verneplanen den 19.11.2012 av MPB (Miljø, Plan og Bygg). Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av MPB den 13.03.2013. I et møte i MPB så sent som den 20.10.2014 ble det vedtatt et endret mandat: Det ble tatt inn et punkt om å «kartlegge konkrete områder for byutvikling/endring».

Videre til innlegget