Verneforeningens Valg-Enquête-SV

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget. Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag er det Sosialistisk Venstreparti, og deres ordførerkandidat Sylvi Ofstad Samstag, som svarer.

Videre til innlegget

Apotekhagen i ny drakt?

Som mange har lagt merke til har motorsagene brummet i Drøbak sentrum i det siste. Det er kratt og småtrær på den delen av Apotekhagen som var eid av Kirkelig fellesråd som er blitt fjernet etter at Arne Wessel-Berg har kjøpt tilbake denne tomta og satt i gang opprydningen.

Videre til innlegget

Bekymringsmelding!

Ovennevnte eiendommer står tomme og forfaller, og Verneforeningen gamle Drøbak ønsker å inngi bekymringsmelding, både hva gjelder evnen til å overholde reglene om boplikt for disse bygningene, og den alvorlige grad av forfall som tillates uten at eier ansvarliggjøres. Vi viser til våre brev av 17.09.12 vedrørende Tranga 8, 20.08.13 (purret 13.03.15) vedrørende Lehmannshuset, og generelt boplikten. Vi har ikke fått noen svar eller kommentar til noen av våre henvendelser. I forbindelse med Tranga 8, vil vi også melde vår bekymring om selve stien, Tranga.

Videre til innlegget

I godt selskap

Fra Akershus Amtstidende for 12. juni 2015 sakset vi dette oppslaget i anledning av at Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale for sitt arbeid for Verneområdet i Gamle Drøbak fra Europas største Kulturminnevern organisasjon Europa Nostra. Vi takker og bukker, både for den hederlige omtalen og for å få en positiv artikkel (og leder) i Akershus Amtstidende!

Videre til innlegget

Fortetting!

Vi fant dette utklippet i Akershus Amtstidende onsdag 3/6. Da har altså utbyggingen startet. En utbygging Verneforeningen var kritisk til. Vi advarte mot høyden på huset som skal opp i “bakhagen” til det tidligere bakeriutsalget, nå værende Galleri Cafe Teskje.

Videre til innlegget

Kommunebrygga/Sjøtorget

Vi ser at det på Formannskapsmøtet 22/4, og senere Kommunestyremøte, er satt opp to saker som angår det som skal skje med bryggene på Sjøtorget og Kommunebrygga som begge er i en svært dårlig tilstand etter mange 10-år med manglende vedlikehold fra Frogn Kommunes side.

Videre til innlegget