Hamborghuset – «Kommunens tilsynsplikt…» 2

Stort informasjonsbehov om fakta i plan – og byggesaker Christian Ingolfsrud / Avdelingsleder byggesak og Liv Lund Nygaard / Byantikvar Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov blant innbyggerne i Frogn når det gjelder både byggesaker og plansaker som pågår i kommunen. Når det gjelder reaksjoner på tilbakeføringen av Badehusgata 29, så vil vi i byggesaksavdelingen si at vår vurdering er at resultatet her er et eksempel til etterfølgelse. Når det gjelder prosessen er denne dokumentert i kommunens arkiver.

Videre til innlegget

Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen!

Forleden dag kom en mail fra Jan-Kåre Øien, vår allestedsnærværende Drøbalskunstner og mangeårige medlem i Verneforeningen. Den lyder: "Hei Tore. Vel overstått 17.mai. Her er talen som Cesilie Tanderø holdt ved Niels Carlsens byste i badeparken. Hun har gitt tillatelse til at Verneforeningen kan legge den inn på sin hjemmeside! Den var svært god og aktuell! Vennlig hilsen J.Kåre".

Videre til innlegget

Fra Folkemøtet om ny verneplan!

Jostein Øverby, tidligere plansjef i Frogn kommune (1996 til 2003), presenterte seg og sin historie i Drøbak. Hans referanse er verneplanen som ble revidert rundt år 2000. Han applauderte Verneforeningens ønske om å ville kalle nåværende revidering for verneplan, og ikke områdereguleringsplan for Drøbak. Hva man kaller ting er også viktig.

Videre til innlegget

Revidert verneplan på ville veier

Etter initiativ fra Verneforeningen ble vedtak fattet om revisjon av Verneplanen den 19.11.2012 av MPB (Miljø, Plan og Bygg). Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt av MPB den 13.03.2013. I et møte i MPB så sent som den 20.10.2014 ble det vedtatt et endret mandat: Det ble tatt inn et punkt om å «kartlegge konkrete områder for byutvikling/endring».

Videre til innlegget

Enquête-sammendrag og forsøk på en konklusjon

Verneforeningen ønsket å få svar på hvor de politiske partiene i Frogn står med hensyn til vern av Gamle Drøbak. Vi stilte partiene tre spørsmål, og alle partiene, bortsett fra Pensjonistpartiet og Frp, var velvillige og tok seg tid til å svare. Vi har laget et sammendrag og forsøkt å konkludere hvilke partier som ivaretar verneinteressene i Drøbak best. (Vi beklager at forsinkelser har medført at dette kommer inn først etter valget, men tar det med for helhetens skyld. Tore E.)

Videre til innlegget

Verneforeningens Valg-Enquête – MdG

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.Vi har derfor bedt ordførerkandidatene/lederne i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål. Idag presenterer vi Miljøpartiet De Grønnes svar på enquêten, v deres styreleder Linda Byström.

Videre til innlegget